GK Neiroklīnika Veselības apdrošināšanas sadarbības partneri

GK Niroklīnika Veselības apdrošināšanas sadarbības partneri – apdrošināšanas sabiedrība “Compensa Life”, “Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS”, “InterRisk Vienna Insurance Group, AAS”, “If P&C Insurance, AS” un apdrošināšanas kompānija “BALTA”!

Jebkuras citas Latvijā izsniegtas veselības apdrošināšanas polises īpašniekam ir iespējams iesniegt savai veselības apdrošināšanas kompānijai mūsu klīnikas kases čekus, lai nosegtu šos izdevumus saskaņā ar savas polises programmas nosacījumiem. Šī iespēja pacientam jāsaskaņo ar savu apdrošināšanas kompāniju pirms mūsu pakalpojumu saņemšanas.

.